CBD Buds vad vet vi och vad vet vi inte?

Frågan om CBD Buds status både lagligt och vetenskapligt är en fråga som ofta kommer upp. Men vad vet vi egentligen, och framförallt vad vet vi inte? 

Vi kan börja med frågan vad är CBD egentligen? Cannabidiol är ett ämne som återfinns i växten Cannabis Sativa som är en växt i familjen hampväxter. Cannabidiol eller CBD är till skillnad från THC ofta laglig i många länder med vissa restriktioner. Problemet är många gånger att vi vet för lite om CBD för stater att sätta det i “rätt fack”.

CBD har exempelvis visat sig ha enormt stor potential

Att behandla vissa särskilt elaka former av epilepsi även känt som Dravet syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom. Som inte svarar på konventionella anti-kramp mediciner.  Problemet är att fler studier måste genomföras och under tiden så står t.ex läkemedelsverket. Och hindrar alla som säljer t.ex CBD Buds med löftet om diverse medicinska effekter. Det här hindrar naturligtvis ingen från att läsa forskningen och köpa CBD-produkter. Med intentionen att använda den i medicinskt syfte men att marknadsföra den som sådan är fortfarande problematiskt. Ett annat område där resultaten verkar peka på att CBD har stor potential. Är inom kronisk smärtlindring inom bland annat artros. Men även här är det för tidigt att sälja CBD produkter och faktiskt garantera någon form utav medicinsk effekt.

Nu har vi pratat lite om fördelarna med CBD Buds

Och potentiella användningsområden, finns det några nackdelar då? Ja som med allt annat finns det en baksida, några av bieffekterna av CBD är illamående, trötthet och irritabilitet. Som med allting så är det ett relativt stort span, vissa användare upplever bieffekterna. Vissa inte alls och andra delvis eller i varierande grad. Personligen så använder jag CBD Buds för den avslappning jag får i kroppen vilket hjälper mig att behandla min insomnia. Men som jag varit mycket tydlig med här, så är det ingen allmängiltig sanning, det är bara mina personliga erfarenheter. Baserat på det jag läst i diverse rapporter och studier som fick mig att prova. Valet är ditt!

En Global Tobaksatlas, över världens tobaksodling

Översikt över världens tobaksodling

Vi tror att vi kan förstärka vår påverkan genom att engagera en mängd olika hälso-, juridiska, ekonomiska, utvecklings. Och miljöförespråkare och visa hur tobaksbruk påverkar deras problem.

Under 2000 diskuterade grundande författare Michael Eriksen och Judith Mackay behovet av en global atlas. Om tobak vid ett möte i WHO: s ramkonvention om tobakskontrolls (WHO FCTC) mellanstatliga förhandlingsorgan. Efter att ha författat två hälsoatlas nyligen, tyckte Mackay att det var en spännande idé. Men var oroad över att det kanske inte finns tillräckligt med data för en sann global atlas. Eriksen var övertygad om att uppgifterna fanns. Och att det verkliga behovet var att uppgifterna skulle samlas på en tillgänglig plats. Presenterades efter flera års arbete med tobakskontroll vid de amerikanska centrumen för sjukdomskontroll. Och förebyggande åtgärder och Världshälsoorganisationen (WHO). i ett färgstarkt, grafiskt och läsbart format, och sprids i stor utsträckning. År 2002 publicerade WHO den första upplagan av The Tobacco Atlas.

Under de följande 13 åren

Har mycket förändrats i den globala tobakskontrollen, och ändå har mycket kvar varit detsamma. WHO FCTC godkändes enhälligt av Världshälsoorganisationen 2003 och undertecknades av 168 medlemsstater, som täckte 90 procent av världens befolkning. WHO utvecklade även MPOWER, som gav bevisbaserade bästa praxis. Länder har fortsatt att anta ofta paradigmskiftande politik som att förbjuda ”lätta” cigaretter. Genomföra kompletta offentliga rökförbud och införa vanlig / standardiserad tobaksprodukters förpackningar. Filantroperna Michael Bloomberg och Bill and Melinda Gates har begått hundratals miljoner dollar för att stödja global tobakskontroll. Som bland många ansträngningar hjälpte till att genomföra Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2007 som ett komplement till. Den nuvarande globala ungdoms tobaksundersökningen ( GYTS). I Förenta staterna år 2006 fann tobaksindustrin. Sig skyldig till bedrägerier och racketeering i ett av de största civila ärenden i historien. I Europa har medlemsländerna två gånger reviderat det omfattande tobaksprodukt direktivet.

Vad som har förblev detsamma är att tobaksindustrin. Fortsätter att trivas med intäkter på närmare 1 000 000 000 000 USD årligen. Med miljontals dödsfall som uppstår varje år bland de en miljard vuxna rökare som konsumerar cigarrer per miljarder årligen. Och efter ett århundrades skada försöker tobaksindustrin att återuppfinna sig genom att sälja påstått mindre skadliga produkter. Men på ett sådant sätt att man behåller och utökar nikotinberoende världen över.

Medan framsteg görs är takten för långsam och för många liv fortsätter att gå vilse. När vi planerade den femte upplagan av Tobak Atlasen. Drivs vi inte bara av vår brådska att fortsätta att kraftigt främja dessa beprövade strategier för tobakskontroll. Utan också att bredda basen av tobakskontroll och utöka antalet personer som är villiga att agera.

Vi tror att vi kan förstärka

Vår påverkan genom att engagera en mängd olika hälso-, juridiska, ekonomiska, utvecklings- och miljöförespråkare. Och visa hur tobaksbruk påverkar deras problem. Att dokumentera effekterna av tobaksbruk. Och hur det förvärrar mentala hälsoförhållanden, missbruk, diabetes, tuberkulos, hiv, fattigdom och miljöförstöring. Kan hjälpa till att locka till ett ökande antal individer och institutioner och därigenom expandera våra kollektiva inflytande.

Inte bara hoppas vi att anmäla en större och robust kadre av förespråkare. Som är oroade över tobakskontroll och uppmanar dem till handling. Vi hoppas också att dela med sig av bästa praxis och lärdomar. Tobakskontrolllektioner innefattar vikten av strategier. Som påverkar befolkningar, inte bara individer, till exempel den kraftfulla rollen i politik och tvister i att störa status quo. Det kan finnas strategier som arbetar med utveckling, klimatförändringar, miljöskydd eller fattigdomsminskning som kan vara extremt lovande för tobakskontroll. Hur kan vi dela tillvägagångssätt och bäst samarbeta för att gemensamt förbättra människans tillstånd.

Fem utgåvor senare

Med de underbara tidigare bidrag från Omar Shafey (2: a och 3: e utgåvorna). Och Hana Ross (3: e och 4: e utgåvor). Dessa ord är lika sanna idag som de då var. De grundande författarna. Tillsammans med de nya författarna Neil Schluger, Farhad Islami och Jeffrey Drope, American Cancer Society och World Lung Foundation. Är stolta över att presentera den femtioåriga utgåvan av The Tobacco Atlas tillsammans med den interaktiva www.tobaccoatlas.org webbplatsen . Vi hoppas att detta försök kommer att påskynda globala ansträngningar för att minska skadan som orsakas av tobaksbruk. Och kommer att engagera nya partners.

E cigg ska inte klassas som farlig för användare

E cigg är inte farligt som större och mer omfattande. Så kallade peer reviewed studier om e cigg kommer oftare och oftare i modern tid.

Vape är ett ord för vapers

Ofta specialiserar sig studien på specifika delar av fenomenet vaping. Och reder ut ifall användningen av ecigg är farlig i sig. Hur farlig och hur farlig i paritet med den ofta farligare formen av nikotinanvändning via klassiska tobakscigaretter.

e cigg och vape

En större metaanalys utförd av National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Som omfattade över 800 olika vetenskapliga peer reviewed studier gav många indikationer rörande e cigaretters potentiella risker och fördelar. En av många frågor som utreds var huruvida ecigg och vapes var effektiva hjälpmedel. För att få användare som tidigare rökt cigaretter att sluta helt eller delvis och i så fall hur mycket.

Farligt att röka ecigg?

Vidare så utreds vilka hälsoparametrar som berörs av e cigaretters ånga, aromer. Och nikotin och hur omfattande dessa kan vara för användaren. Den stora studien kom till slutsatsen att e-cigg och vaping berör åtminstone 12 olika hälsoparametrar potentiellt negativt. Studien påvisade att det trots snart 12 år av forskning saknas omfattande långtidsstudier på området. Dock till alla e cigg användares lugnande kom studien att slå fast att trots att det finns alla anledning att andas ut (sin ciggrök).

E cigg är mindre skadligt

Ecigg är på det hela taget ett betydligt mindre skadligt alternativ till skadlig cigarett rökning åtminstone 97% mindre skadlig. Och att det trots finns negativa parametrar med e cigg, inte ens går att jämföra med rökning.

Om man ska börja röka e cigg eller vape som det också kallas. Så ska man absolut vända sig till ecocig som är en e cigg butik i Stockholm. Där får du all hjälp du behöver och mycket trevlig personal. Som har mycket information innanför skjortärmen och kan mycket fakta om just ecigg och vape.