E cigg ska inte klassas som farlig för användare

E cigg är inte farligt som större och mer omfattande. Så kallade peer reviewed studier om e cigg kommer oftare och oftare i modern tid.

Vape är ett ord för vapers

Ofta specialiserar sig studien på specifika delar av fenomenet vaping. Och reder ut ifall användningen av ecigg är farlig i sig. Hur farlig och hur farlig i paritet med den ofta farligare formen av nikotinanvändning via klassiska tobakscigaretter.

e cigg och vape

En större metaanalys utförd av National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Som omfattade över 800 olika vetenskapliga peer reviewed studier gav många indikationer rörande e cigaretters potentiella risker och fördelar. En av många frågor som utreds var huruvida ecigg och vapes var effektiva hjälpmedel. För att få användare som tidigare rökt cigaretter att sluta helt eller delvis och i så fall hur mycket.

Farligt att röka ecigg?

Vidare så utreds vilka hälsoparametrar som berörs av e cigaretters ånga, aromer. Och nikotin och hur omfattande dessa kan vara för användaren. Den stora studien kom till slutsatsen att e-cigg och vaping berör åtminstone 12 olika hälsoparametrar potentiellt negativt. Studien påvisade att det trots snart 12 år av forskning saknas omfattande långtidsstudier på området. Dock till alla e cigg användares lugnande kom studien att slå fast att trots att det finns alla anledning att andas ut (sin ciggrök).

E cigg är mindre skadligt

Ecigg är på det hela taget ett betydligt mindre skadligt alternativ till skadlig cigarett rökning åtminstone 97% mindre skadlig. Och att det trots finns negativa parametrar med e cigg, inte ens går att jämföra med rökning.

Om man ska börja röka e cigg eller vape som det också kallas. Så ska man absolut vända sig till ecocig som är en e cigg butik i Stockholm. Där får du all hjälp du behöver och mycket trevlig personal. Som har mycket information innanför skjortärmen och kan mycket fakta om just ecigg och vape.